Rivningsarbeten • Arbeten stora som små
 • Rivning av alla konstruktioner

 • Pann- och takrivning

 • Heta arbeten


Saneringsarbeten

 • Asbest- och PCB-sanering
 • Brandsanering

 • Översvämningar

 • m.m


Inventering

 • Miljöinventering av byggnader

 • Asbest- och PCB-inventering

Provtagning


 • Asbest
 • PCB

 • Tryckimpregnering


Betong

 • Golvslip och fräsning

 • Spårfräsning


Diverse

 • Snöröjning
 • Byggstädning

 • Med mera


Vi hjälper både företag och privatpersoner